Geplaatst op

Wat is een groene kentekenplaat?

Wat is een groene kentekenplaat

Wat is een groene kentekenplaat en wat betekent het? In Nederland zijn groene kentekenplaten een unieke en specifieke regeling voor autobedrijven en handelaren. Deze platen, ook wel bekend als handelaarskentekens, maken het mogelijk om voertuigen uit de bedrijfsvoorraad van een (erkend) bedrijf om de openbare weg op te gaan voor doeleinden zoals bijvoorbeeld proefritten, transport bij reparatie, of het poetsen van voertuigen. Op deze pagina zullen we dieper ingaan op de groene kentekenplaat, inclusief het aanvraagproces, het gebruik ervan, en de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Het aanvraagproces van groene kentekenplaten

Voor het krijgen van groene kentekenplaten moet je de handelaarskentekenregeling aanvragen bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer), de Nederlandse overheidsinstantie verantwoordelijk voor registratie van voertuigen. Zowel nieuwe aanvragen als het aanvragen van extra handelaarskentekenplaten behoren tot de verantwoordelijkheid bij de RDW. Belangrijk is dat het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het beschikken over een geschikte bedrijfsruimte.

Gebruik en voorwaarden van handelaarskentekens

Het gebruik van handelaarskentekens is erg strikt gereguleerd om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt. Zo dient tijdens proefritten altijd het handelaarskentekenbewijs op het voertuig gedaan te worden, mag het kenteken niet voor privédoeleinden gebruikt worden, en is parkeren op de openbare weg niet toegestaan. Ook is het handelaarskenteken alleen geldig binnen Nederland, met enkele uitzonderingen voor nabijgelegen landen onder specifieke voorwaarden.

Alle regels van het groene kenteken op een rijtje:

 • Jij (als handelaar) of de klant neemt tijdens de proefrit het groene kenteken mee. 
 • Er mogen geen personen of goederen vervoert worden.
 • Het groene kenteken is verzekerd. 
 • Er mag niet geparkeerd worden op de openbare weg. 
 • Kenteken mag alleen in Nederland gebruikt worden (en België, Duitsland en Luxemburg onder bepaalde voorwaarden).
 • Kenteken mag niet gebruikt worden voor demovoertuigen. 
 • Kenteken mag niet gebruikt worden voor leenvoertuigen. 
 • Kenteken mag niet uitgeleend worden aan een ander. 

Soorten handelaarskentekenbewijzen

Er bestaan verschillende categorieën handelaarskentekenbewijzen, elk kenteken met een eigen lettercombinatie en grootte. Dit is dus afhankelijk van het type voertuig. Deze soorten variëren van motorvoertuigen tot aanhangwagens en van brom- en snorfietsen tot land- en bosbouwtrekkers.

eHerkenning

Voor het digitaal aanvragen van een handelaarskentekenregeling is eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 verplicht. Als betrouwbaarheidsniveau 3 nog niet is behaald, dan kun je deze eHerkenning aanvragen

Kosten en Schriftelijke Aanvragen

Aan de aanvraag van een groen kenteken (handelaarskenteken) zijn kosten verbonden, zowel voor de eerste aanvraag van het kenteken als voor de eventuele extra handelaarskentekenbewijzen. De kosten voor een groen kenteken zijn als volgt:

 • Aanvraag erkenning handelaarskenteken is € 229,-
 • Bedrijfsbezoek naar aanleiding van de aanvraag is € 132,-
 • Jaarlijkse kosten groen kenteken € 116,50
 • Extra handelaarskenteken € 47,65
Voertuiggegevens.eu | + berichten

Kai Evers is een echte ware autoliefhebber. Kai heeft veel auto's gehad en weet hierdoor alles over auto's, kentekens en voertuiggegevens.

Spread the love